Yetişkinlere Özel Resim

Eğitim Programının Amacı: Yetişkinlere özel, belli bir çalışma disiplini izleyerek bir yandan uygulamalı olarak yapılan desen çalışmaları ve boya çalışmalarının yanı sıra diğer yandan atölye geleneğine bağlı olarak yürütülen resim eğitimi ve kavramsal olarak verilen sanat tarihi derslerini kavratmak, Plastik Sanatlar alanında farklı disiplinleri ve değişik üslupları tanıtarak kendisi için en uygun malzeme, teknik beceri ve temayı keşfedip çalışmalarını belirlediği bu anlayışa göre yürütmesini sağlamaktır.

Kimler Katılmalı?
• Resim yapan herkes,
• Resim sanatında kendini geliştirmek isteyenler,
• Resim sanatının farklı tekniklerini ve uygulamalarını öğrenmek isteyenler,
• Resim yapmayı hobi olarak görenler,
• Kişisel sergisini açmak isteyenler,
• Resim alanında sosyal bir çevre edinmek isteyenler vb.
Geri