Güzel Sanatlara Hazırlık (Lise)

Eğitim Programının Amacı: Öğrencinin Güzel Sanatlar Liselerine kayıt yaptırabilmesi için gerekli olan niteliklere sahip olmasını sağlayacak teknik ve pratik bilgileri vermek, Güzel Sanatlar alanında farklı disiplinleri ve değişik üslupları tanıyarak kendisi için en uygun bölümü keşfedip, çalışmalarını belirlediği bu bölüme yönelik sürdürmesini sağlamaktır.

Kimler Katılmalı?
• Liselerin Güzel Sanatlar bölümlerine girmek isteyenler,
• Yetenek sınavlarından başarıyla çıkmak isteyenler,
• İlgi alanlarına yönelik eğitim almak isteyenler vb.
Geri